Våra tjänster

För att få full kontroll över kvalitet och pris kan vi utföra alla moment som omfattar en entreprenad. Allt som innefattar: projektering, ritningsuppbyggnad, utförande och dokumentation.

Stomkomplettering

FLQ Bygg Konsult AB har mångårig erfarenhet av stomkomplettering. Byggnadens bärande stomme kompletteras med konstruktioner som golv och blindbotten, innertak/undertak, utvändig beklädnad, ej bärande väggar, trä och putsfasad. Vi har stor erfarenhet av att bygga utfackningsväggar med god värmeisoleringsförmåga. Isoleringsmaterial, brandskydd, fuktskydd och fästmaterial. Vi kompletterar stommen med fönster och dörrar, ståldörrar, brandisolering, brandluckor, brandtrappor, takkonstruktion, terasser. Pergolor osv.

Byggservice

Vårt uppdrag är att vidareutveckla och underhålla fastigheter där framtida generationer kan bo, lära och arbeta. Det är ett stort uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och service. Det är därför viktigt för oss att skapa ett nära och engagerat samarbete tillsammans med våra kunder.

 

Våra arbetsteam med dedikerade projektledare har tillsammans både bred och långvarig erfarenhet av både stora och små projekt för privatpersoner, kommuner och företag.

Total Entreprenad

FLQ Bygg Konsult AB erbjuder totalentreprenad inom bygg

Vilken typ av byggentreprenad du än väljer kan vi hjälpa dig med hela projektet från förslag till:

  • Projektering
  • Arkitekt
  • Konstruktör
  • Bygglovsansökan
  • Inköp
  • Samordning
  • Utförande och arbetsledning på byggplatsen

Du får tryggheten med en garanti, tydliga fakturor från ett ställe och en och samma kontaktperson som ansvarar för hela projektet.

Förutom våra egna projektledare, snickare, betongarbetare, murare, plattsättare och andra kompetenser arbetar vi med flera välmeriterade underentreprenörer som markanläggare, elektriker, rörmokare, plåtslagare, målare och andra hantverkare vi träffat på under våra år i branschen.

Vi är även certifierade för Våtrumsarbeten enligt BKR

Service

Vi utför service på avancerade regler- och styrutrustningar inom värme, kyla och ventilation. Vi gör kontroller och felsökningar, byter komponenter och utför injusteringar av system.

Adress

FLQ Bygg Konsult AB

Tallgatan 14
172 69 Sundbyberg

Orgnr: 556769-7254

Kontakt

070-8460168

info@flqbyggkonsult.se

Sociala medier