Byggnadsentreprenad

Med kundens dröm i fokus

Totalentreprenad

Tomter & Råvindar

Uppköp av mark & råvindar för förädling

Nyckelfärdiga hus

Totalentreprenad på dina villkor

400 projekt

Vi har genomfört över 400 kundprojekt

Vad är det som får våra kunder att välja oss

Våra anställda och samarbetspartners besitter hög branschkunskap och innehar alla nödvändiga certifikat för att ditt projekt skall vara utfört fackmannamässigt. Vi arbetar för uppfylla dina förväntningar och ställer därmed höga krav på våra tjänster och löften om resultat. Vi hoppas och ser fram emot att få vårt nästa uppdrag från dig.

Företaget grundades

Genomförda projekt

Anställda

VARFÖR ANLITA FLQ BYGG?

VÅR FILSOFI OCH KÄRNVÄRDEN

Service

Vi eftersträvar en hög servicenivå i alla led. Vi ska vara lätta att få tag i och/eller att Ni får en snabb återkoppling om Ni har frågor/behöver hjälp.

Kvalitet

Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet. Byggen utförs grundligt, i alla delar. Vi väljer vår personal med omsorg, för att Du som kund ska känna trygghet. Vårt bemötande av Dig som kund, ska även kännetecknas av omsorg och professionalism.

Kompetens

Vi eftersträvar att arbeta med van personal, med god kompetens och en flexibel förmåga att tillgodose våra kunders varierande behov.

Pålitlighet

Som kund ska Ni känna att vi håller det vi lovar. Vår personal ska ha en hög moral och ett förtroendeingivande uppträdande. När vi har fått uppdraget, så är Din fastighet/lägenhet i goda händer. Du kan i lugn och ro, med fullt fokus ägna Dig åt Din vanliga göromål.

FLQ BYGG KONSULT

Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg

KONTAKT

070-8460168
info@flqbyggkonsult.se
Org-nr: 556769-7254

Kontakformulär